Zbog položaja između dviju rijeka, kraj „med Murom i Dravom“ bogat je florom i faunom. Međimurje ima pregršt prirodnih ljepota, koje su usprkos lošemu globalnome trendu smanjivanja izvornoga prirodnoga prostora, ostale očuvane. Vrijedi uvijek iznova upozoravati na očuvanje prirodne baštine, a jedan od takvih lokaliteta su i Bedekovićeve grabe u Općini Sveti Juraj na Bregu.

Što su Bedekovićeve grabe?

Kraj „med Murom i Dravom“ bogat je florom i faunom

Kraj „med Murom i Dravom“ bogat je florom i faunom

Bedekovićeve su grabe zapravo potočna dolina potoka Pleševica gdje je zabilježeno postojanje čak 81 biljne te 63 vrste danjih leptira. Odlukom Skupštine Međimurske županije lokalitet je još 6 prosinca 2002. na ukupno 13 ha proglašen zoološkim spomenikom prirode. Bedekovićeve su grabe prvenstveno zaštićene, jer su stanište dviju vrsta ugroženoga leptira: zagasitoga livadnog plavca (Phengaris nausithous) i velikoga livadnog plavca (Phengaris teleius).

Raznolikost biljnih i životinjskih vrsta

Velika se važnost pridaje tradicionalnim oblicima košnje u ljetnim mjesecima što svakako pridaje tome da se navedene biljne i životinjske vrste očuvaju. Od biljnih vrsta tu obitava velika ili ljekovita krvara (Sanguisorba officinalis) uz koju su neodvojivo vezani i leptiri.

Zabilježeno je postojanje čak 81 biljne te 63 vrste danjih leptira

Zabilježeno je postojanje čak 81 biljne te 63 vrste danjih leptira

Osim lokalne zajednice, veliku ulogu u stalnome upozoravanju na očuvanje ovoga dijela iskonske ljepote ima Javna ustanova Međimurska priroda koja u suradnji s lokalnim udruga organizira tradicionalnu košnju kosama te uvijek iznova upozorava na važnost očuvanja međimurske prirode.