Uz crkvu sv. Marije Magdalene, jedan od najprepoznatljivijih simbola Štrigove svakako je pavlinska crkva sv. Jeronima. Poznata po svoja dva zvonika, nezaobilazan je turistički adut u bogatoj ponudi štrigovskoga kraja. Postoje podaci da je na istome mjestu postojala crkva još iz razdoblja prije 15. stoljeća, ali i kasnija koja je stradala u potresu. Današnja crkva građena je u razdoblju od 1738. do 1749., a osim prekrasne vanjštine, crkva je posebna po unutrašnjosti, točnije po zidnim freskama.

Unutrašnjost crkve oslikao je najpoznatiji barokni slikar u Hrvatskoj, Ivan Krstitelj Ranger (1700.-1753.). Iako je mnogo je povijesnih ličnosti vezano uz Međimurje, ime Ivana Krstitelja Rangera vežemo uz bok najvećih baroknih iluzionističkih slikara. Rodom iz Tirola, za Hrvatsku ga ponajviše vežemo uz Lepoglavu i tamošnji pavlinski samostan. Kao redovnik, slikao je najvećim dijelom, uz manje svjetovne narudžbe, za potrebe matičnoga pavlinskoga crkvenog reda.

Upravo iz toga razloga, Rangera je put nanio u Štrigovu da 1744. oslika tamošnju pavlinsku crkvu. Ranger je ubrzo na glas došao kao vrhunski majstor zidnoga slikarstva, a oslikano svetište crkve sv. Jeronima u Štrigovi ogledni je primjerak njegove genijalnosti.