Likovni umjetnik Lujo Bezeredi rođen je 21. rujna 1898. godine u Novoj (Mađarska). Godine 1924. upisao je studij kiparstva na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti. Nakon svega dvije godine napušta Akademiju i počinje se baviti ocakljenom keramoplastikom i primijenjenom keramikom. Iako 1945. godine počinje eksperimentirati s različitim materijalima (beton, drvo, lim, bronca), Bezeredi i dalje ostaje vjeran keramici (terakoti) te razvija originalnu tehniku glinoreza.

Njegove javne plastike nalaze se u Čakovcu i Međimurju, a djela malog formata u privatnim i muzejskim zbirkama u Mađarskoj, Švicarskoj i na prostorima bivše Jugoslavije. U zagrebačkom Muzeju za umjetnost i obrt nalazi se značajna zbirka Bezeredijeve ocakljene keramoplastike. Najveći dio njegova opusa čuva se u Muzeju Međimurja Čakovec u sklopu Likovne galerije.

Izvor: Muzej Međimurja Čakovec