Uvijek vrijedi iznova podsjećati na važnost šuma za život na Zemlji. Krčenjem šuma uništava se cjelokupni ekosustav, jer se na taj način uništava biljni i životinjski svijet koji tamo obitava. Jedan od, ako ne i najgori slučaj krčenja šuma, bio je uništenje Murščaka. Šuma koja se nekad prostirala uzduž rijeke Mure od Podturna do Goričana danas gotovo da i ne postoji trag. Ostao je tek mali dio kod Domašinca.

Što je za tamošnje stanovništvo bio Murščak, to je za stanovnike Podturna i Sivice današnja Šivička šuma ili Dubrava. Samo područje Općine Podturen podijeljeno je nekoliko dijelova. Uz obradivi poljoprivredni dio, postoji i onaj koji se prostire između Podturna i Sivice, a to je Dubrava. Povijesno gledajući, Sivička šuma stanovnicima Podturna služila je kao izvor drva za loženje i kao građevinski materijal. U novije vrijeme manji dio šume je posječen, međutim vidljivo je da se i taj dio oporavlja. Šuma je to pretežno bagrema, graba i bukve, međutim postoji još dobar dio očuvanih stabala hrasta lužnjaka.

Na rubovima Dubrave nalazi se i Inkejevica, zeselak koji je danas u potpunosti zapušten. Stanovnici Sivice, jednako kao i oni iz Podturna s pravom se ponose na ovaj mali dio očuvane prirode, iako postoje problemi s nezakonitom sječom stabala. Krčenjem Murščaka hrast lužnjak, kao najvrjednije drvo međimurskih šuma gotovo da je i nestao. Sivička šuma, kao jedno od posljednjih staništa ove vrste, lokalitet je kojega valja zaštititi.