Nakon Zrinskih, godine 1719. Međimurjem je zagospodarila plemićka obitelj Althan. Dolaskom Althana u Međimurje počinje jača mađarizacija ovoga kraja. Althani su kao posjed Međimurje dobili darovnicom Karla VI. 25. svibnja 1719. godine. Iako je još 1595. godine Juraj Zrinski odvojio Međimurje od Varaždinske županije i pripojio ga mađarskoj županiji Zala, tek s vladavinom Althana Međimurje je i formalno sjedinjeno s županijom Zala. Na taj je način kraj „med Murom i Dravom“ administrativno i politički pripao mađarskoj županiji Zala čije je središte bilo u gradu Zalaegerszeku.

U gospodarskome pogledu, Althani su zaslužni za veliku obnovu čakovečkoga Staroga grada koji je obnovljen u baroknome stilu. Obnova je započela 1738. nakon potresa koji je nanio veliku štetu čakovečkoj utvrdi, a završena je pet godina kasnije i tada Stari grad najvećim dijelom dobiva današnji izgled. Što se tiče same palače nadograđen je drugi kat, a na ulazu kod glavnog bastiona sagrađen je toranj sa satom koji je danas jedan od najprepoznatljivijih simbola grada.

1ef2185f7b23162d5b2c3b428df81c09_221ba75e9a

Nakon što su sedamdesetak godina vladali Međimurjem, obitelj Althan odlučila je 1791. za cijenu od 1,600.000 forinti prodati svoj posjed Jurju Feštetiću de Tolna, čiji će potomci najvećim dijelom obilježiti povijest Međimurja u 19. i početkom 20. stoljeća.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA