U Međimurju postoje više različitih legendi o pozoju. Čakovec, Štrigova, Sveti Juraj na Bregu, Vidovec i Donja Dubrava. Svi oni imaju svoju priču o legendarnom pozoju. Donosimo vam samo neke od legendi koje postoje za svaki dio Međimurja.

Legenda o zelenom pozoju u Čakovcu

Za Čakovec se vezuje legenda o zelenom pozoju čija se glava nalazi ispod Staroga grada Čakovca, a rep ispod crkve Svetog Nikole, neki kažu da je i obrnuto. Od pozoja može osloboditi jedino Dijak Grabancijaš. Uznemiriti zmaja ispod Starog grada opasno je, može doći do potresa i nepogoda.

Legenda o Štrigoovskom pozoju

Legenda o pozoju veže se i za Štrigovu. Kaže se da je pozoj na uzvisini ispod crkve Svetog Jeronima, a rep u nizini, kod crkve Svete Marije Magdalene. Opasno je uznemiriti pozoja. U Štrigovi se pripovjeda da mladi pozoj mlati repom svakog proljeća, kad naiđu velike vode u nizini.

Črni pozoj u Svetom Jurju na Bregu

U Svetom Jurju na Bregu postoji pak legenda o črnom pozoju, kojeg je ubio Sveti Juraj na bijelom konju. Stari naziv Svetog Jurja glasio je Sveti Juraj nad ili med Vodami. Taj naziv nedvojbeno upućuje na povlašteni visoki položaj mjesta i crkve s kojeg puca pogled na cijelo Međimurje i dravsko-mursku nizinu. Sigurno je da ova legenda krije u sebi i pretkrščansko vjerovanje, naime, bijeli konj Svetog Jurja asocira na bijelog konja starohrvatskog boga svjetlosti Svanimira ili Svevida.

Vidovski pozoj u Čičanskoj jami

Čim se malo spustimo u donji dio Međimurja, legendi o pozoju ima još i više. U Donjem Vidovcu je do početka dvadesetog stoljećapreko 90 % mještana vjerovalo da pozoj živi u Čičanjskoj jami kod Donjeg Vidovca, ali su se spominjale i ostale tri močvare sasvim blizu mjesta. Od pozoja može osloboditi samo Dijak Grabancijaš koji je završio dvanaest škola, ali ne i trinaestu koja nije postojala, škola magije za koju je očito znao. Kaže se da on magijskim riječima pozove zmaja iz jame, zajaše ga i s njim odjaše u Afriku.

Pozoji i podzemni bogovi iza Donje Dubrave

U U Donjoj Dubravi postoji legenda o Vražjoj jami koja se nalazi blizu Mure, u kojoj obitava vrag ili po starinski pozoj. Uz ušće triju rijeka, Mure, Drave i Trnave koja se nalaze iza Donje Dubrave vezano je nekoliko legendi vezanih za pozoja, čudna bića i starih podzemnih bogova. Pripovjeda se da tu žive i kače s devet repova i više glava, koje se u bajkama pretvaraju u kraljeviće ako im se ispune želje.

https://www.facebook.com/lovelymedjimurje/videos/vb.699752596802424/729562563821427/?type=2&theater

 

 Izvor: Turistički vodič Međimurske županije 2006.