Poznati je podatak kako je prva pruga puštena u promet u Hrvatskoj, ona na potezu Zidani Most – Zagreb – Sisak, koja je za promet otvorena 1. listopada 1862. godine. Činjenica je da Međimurje u spomenutom razdoblju nije bilo u sastavu hrvatskih zemalja, međutim dvije godine ranije prva je „štreka“ već postojala u kraju „med Murom i Dravom“.

Naime, 1857. prometovati je počela magistralna pruga Beč – Trst. Za Međimurje je osobito važan dio pruge Budimpešta – Pragersko, jer se na nju naslanjao dio pruge koja je prolazila i Međimurjem. Točnije, dio pruge koji je prolazio Međimurjem bio je Kotoriba – Čakovec – Macinec i dalje za Pragersko. Iste je godine započela gradnja željezničkih stanica u Čakovcu, Donjem Kraljevcu i Kotoribi.

Pruga je otvorena 24. travnja 1860., međutim službeno je prometovanje počelo 1. svibnja. Dužina kojom je prolazila kroz Međimurje bila je 41 kilometar, a Kotoriba je postala prvo mjesto u Hrvatskoj koje je dobilo željezničku prugu. Govoreći iz današnje perspektive, ne možemo ni zamisliti koliko je značenje pruga imala za međimursko stanovništvo, jer od toga trenutka Međimurcima su širom otvorena vrata Europe.