Unutar granica Republike Hrvatske postoje velika prirodna bogatstva, a važan dio toga su i vode. Kao kraj između dviju rijeka i Međimurje je neodvojivo vezano načinom života uz rijeku. Za razliku od Drave na čijemu su starome toku izgrađena dva akumulacijska jezera, Mura je u velikome dijelu ostala sačuvana u svome prirodnom toku. Iako živimo u vremenu gdje se čovjek sve više udaljava od prirode, postoje i oni koji upozoravaju na važnost očuvanja pa svijest o važnosti očuvanja prirode dobiva sve više na značaju.

Eko muzej Mura

Da bi se takvo stanje zadržalo, u razdoblju od 2009.-2012. provođen je projekt Eko muzej Mura kao primjer međugranične suradnje. Uz ostalo, cilj projekta bio je razvoj turizma, usko vezan uz rijeku i život s uz Muru. Eko muzej Mura povezao je sve turističke točke uz Muru u jedinstvenu turističku destinaciju dviju država. Uz Hrvatsku, sudjelovala je i slovenska strana, a projekt je zamišljen kao turistički potencijal s održivim razvojem u vidu očuvanja prirodne i kulturne baštine. Slovenski partneri koji su sudjelovali u Eko muzeju Mura bili su: Općina Beltinci, Raskrižje i Lendava, a s hrvatske Općine Sveti Martin na Muri, Podturen, Grad Mursko Središće te Muzej Međimurja Čakovec i Ekološka organizacija Lipa.

Mlinarstvo i skelarstvo uz Muru

Mlinarstvo na Muri na taj je način oteto zaboravu, a isto je i sa skelarstvom. Zanimanja su to koja su skoro pala u zaborava, a očuvana flora i fauna uz Muru prava su bogatstva. Kao što je nekad razdvajala i bila granica, Mura je danas rijeka koja spaja ljude s obiju strana svoje obale.