Kao kraj između dviju rijeka, Međimurje je oduvijek bilo bogato raznolikošću biljnoga i životinjskoga svijeta. Iako danas asocira na poučnu stazu Murščak u blizini Domašinca koja se proteže uskim pojasom uz rijeku Muru, isti sinonim vežemo na punu stariju šumu Murščak.

Murščak ima dugu povijest, a hrastova šuma spominje se još u 17. stoljeću prilikom popisa posjeda Zrinskih. Prvotno se šuma protezala od Dekanovca, Domašinca pa čak i do Goričana. Na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće središte Murščaka bila je hrastova šuma. Ona se protezala na površini od oko 2000 hektara. Bila je u vlasništvu gospodara Međimurja grofova Feštetić, a nakon što je grof Eugen Feštetić 1923. Čakovečko vlastelinstvo  prodao konzorciju Slavonija d.d., sjeća hrastove šume najvećim je dijelom sprovedena sredinom prve polovice dvadesetoga stoljeća.

Porast važnosti očuvanja šuma i prirodnih krajolika potkraj dvadesetoga stoljeća, rezultirao je time da je Murščak 2001. dobio status zaštićenoga krajolika. Danas je to dom mnogih vrsta flore i faune karakteristične za močvarno područje. Uređena poučna staza prostire se na oko 1500 hektara i sadrži 12 obilježenih stajališta. Iako su hrastovi Murščaka održani samo u sjećanju lokalnoga stanovništva, veseli činjenica kako su posljednji ostatci Murščaka sačuvani za buduće naraštaje.