U četvrtak je održana 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca. Bila je to prva radna sjednica u ovom sazivu, a na njoj se našlo 14 točaka dnevnog reda.

Vijećnici su s sa 12 glasova za, 6 protiv i 2 suzdržana, usvojili Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2017. godine. Vijećnike je zanimalo koliko je u stvari grad kreditno zadužen, što znače pojedine stavke  u Proračunu, te kojim tempom se isplaćuju naknade za rad u Mjesnim odborima, Gradskim kotarevama i Gradskom vijeću.

Raspravu je izazvala i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj. Kako je obrazloženo, riječ je o tehničkoj izmjeni po kojoj sredstva koja se prikupljaju putem naknade za razvoj vodoopskbnog sustava odnosno sufinanciranje i dovršenje komunalnih vodnih građevina na području Grada Čakovca te za otplatu kredita i ostalih financijskih obveza „Međimurskih vodI“, neće biti namijenjena samo za tzv. dravski bazen, već za cijelo područje grada.

Vijećnici su usvojili i Odluku o donošenju IV. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Sajmišta – II. etapa u Čakovcu, Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  „Ivanovec – zona male privrede“, Odluku o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja romskog naselja Kuršanc te Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenje „Gospodarska zona Istok – Pustakovec“. Kraću raspravu izazvalo je i Izvješće o radu gradonačelnika za prvu polovicu godine. Na kraju, izglasano je većinom glasova.

Usvojene su i izmjene Odluke o izmjenama Pravilnika o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada u predškolskim ustanovama te pripadajuća izmjena Plana mreže predškolskih ustanova.

Većinom glasova izabrano je i novo Upravno vijeće Centra za Kulturu te Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Čakovca.

Prije same Sjednice, djeca iz Dječjeg vrtića „Cvrčak“, povodom predstojećeg Dječjeg tjedna, gradskim su vijećnicima dijelila jabuke s porukama o potrebi poštivanja prava djece. Vijećnici su svoje poruke namijenjene djeci zajedno s konturom svog dlana ispisivali i na papiru.