Ova zima, zbog naglih promjena temperature, ostavila je velike posljedice na prometnicama na području grada. Djelatnici gradskog komunalnog redarstva popisali su pedesetak udarnih rupa, te već prošli tjedan dali nalog koncesionaru da se one saniraju, no zbog loših vremenskih uvjeta, radovi su započeli danas.

Naime, pogoršanje vremenskih prilika koje je nastupilo prošli vikend, onemogućilo je raniji početak radova na sanaciji gradskih prometnica. Danas ujutro, djelatnici čakovečke „Tegre“ d.o.o. s kojom Grad Čakovec ima sklopljen Ugovor o održavanju prometnica, počeli su s radovima na krpanju cesta, na način da se udarne rupe pune hladnim asfaltom, koji je namijenjen upravo za te svrhe. Ti radovi trebali bi završiti danas.

Sutra pak počinje klasična sanacija kolnika, na način da će se otkloniti oštećeni dijelovi te postaviti novi sloj asfalta. Izvođaču je dan prioritetni nalog, kako bi radovi završili što je prije moguće.

Sanirat će se sve prometnice na cijelom čakovečkom području o kojima skrbi Grad, uključujući i one po mjesnim odborima. Prema procjenama, to će stajati između 200 i 250 tisuća kuna.  Grad Čakovec pod svojom ingerencijom ima otprilike 150 kilometara prometnica.