Krajem 19. i početkom 20. stoljeća Međimurje još uvijek nije imalo bolnicu. Iako je prema zapisima gradskih vlasti, još 1874. pokrenuto pitanje bolnice. Za tu je priliku čak i kupljeno zemljište na putu prema mihovljanskome groblju, međutim do početka 20. stoljeća nije došlo do gradnje bolnice. Tek je tragedija Prvoga svjetskog rata koja je uvelike pogodila međimursko stanovništvo, nametnula veću potrebu osnivanja bolnice.

Dr. Albin Blašić

Nakon što se Međimurje početkom 1919. našlo u sastavu Kraljevstva SHS počele su značajnije pripreme za osnutak čakovečke bolnice. Sljedeće godine Ministarstvo narodnoga zdravlja u Međimurje je poslalo dr. Albina Blašića sa zadatkom da organizira opću bolnicu u Čakovcu. Odlučeno je da se nova bolnica smjesti u bivšu upravnu zgradu Čakovečkoga vlastelinstva grofova Feštetić. Dr. Blašić odmah je pristupio organizaciji rada bolnice, već 1. rujna 1922. izvedena je prava operacija, a do kraja spomenute godine bolnica je već obavljala uobičajene operacije za tadašnje standarde.

Čakovečka bolnica - Feštetićeva zgrada

Zbog uspješno odrađenoga zadatka od strane spomenutoga ministarstva, dr. Blašić je postavljen na mjesto ravnatelja bolnice i primarnoga liječnika kirurgije. Do početka Drugoga svjetskog rata, čakovečka je bolnica kontinuirano povećavala broj kreveta. Nažalost, ponovnom okupacijom Međimurja 1941. iz bolnice su protjerani svi zaposlenici koji nisu bili rođeni u Međimurju, s njima i dr. Blašić.