Mladi grad Prelog, izvorno na obalama rijeke Drave, u posljednjih nekoliko desetljeća postao je jedini međimurski grad na jezeru. Izgradnjom HE Dubrava gradu je pružena sigurnost od hirova snježno režimske rijeke Drave i jedna dodatna kvaliteta, predivno jezero.

Veliko dravsko jezero ubrzo je postalo novi centar ovog višestoljetnog grada. Grad Prelog tako nije zaobišao niti val turizma, a niti sportsko-adrenalinski duh. Posljednjih godina tako se život i glavna događanja sele na obale jezera, prema Marini gdje se pojavljuje sve više sadržaja i aktivnosti.

Priločka marina” nakon što je desetljećima budila život u Prelogu, tako će napokon postati i pravo srce Preloga. Mjesto koje su koristili brojni klubovi, nautičari, zmajari, ribiči i prijatelji prirode, otvara se sve više prema turizmu i prihvatu inozemnih gostiju.

Pogled prema “Priločkoj marini” uhvaćen je u trenutku nižeg vodostaja i kao takav pokazuje nam pješčane sprudove rijeke Drave, ali i predivan zalazak Sunca nad zelenim Međimurjem.